Regulamin

Regulamin imprezy urodzinowejPsotki Migotki

1. Warunkiem organizacji urodzin przez Agencję Promocji i Reklamy „Angels” w ramach projektu „Psotki Migotki” jest dokonanie rezerwacji terminu oraz wpłaty min. 100 zł na 7 dni przed planowaną imprezą (kwota ta jest zadatkiem i nie podlega zwrotowi).Podczas rezerwacji należy podać planowaną liczbę gości (dzieci). 
2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy odpowiadają rodzice i opiekunowie.
3. W razie zniszczenia sprzętu należącego do Agencji Promocji i Reklamy „Angels” przez którekolwiek z dzieci (gości) odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice i opiekunowie.
4. Cena zawiera:
- Organizację, przygotowanie i prowadzenie imprezy przez animatorów
- Użyczenie akcesoriów na czas imprezy (ilość i czas określony podczas wcześniejszych ustaleń)
5. Impreza trwa 2 godziny zegarowe od ustalonej wcześniej godziny rozpoczęcia. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wydłużenia czasu zabawy.
6. W przypadku rezygnacji z organizacji urodzin najpóźniej 3 dni przed planowanym
terminem imprezy opłata rezerwacji przechodzi na inny termin. Zadatek za rezerwację nie jest zwracany.
7. Za gości uważane są dzieci do 12 roku życia, biorące udział w którejkolwiek z aktywności podczas urodzin.
8. Wszelkie inne ustalenia mają charakter umowny.