„Tajemniczy klient”

Usługa „tajemniczy klient” polega na sprawdzeniu jakości obsługi pracowników kontrolowanej firmy, bez ich wiedzy. Nasz odpowiednio przeszkolony pracownik jest zapoznawany z charakterem i specyfiką firmy, którą kontroluje. „Tajemniczy klient”, na podstawie przeprowadzonych rozmów i obserwacji, sporządza raport pokontrolny dający obraz świadczonych usług z uwzględnieniem polityki firmy realizowanej przez pracowników. Uzyskanie takiego raportu jest niezwykle pomocne i daje pracodawcy pełny obraz działalności podwładnych. Pozwala sprawniej zarządzać kadrą, przeprowadzić reorganizacji stanowisk, lub zmieniać pewne zachowania działu obsługi.